Testaus- ja käyttöönottoinsinööri

Etsimme nyt suorarekrytointina TESTAUS- JA KÄYTTÖÖNOTTOINSINÖÖRIÄ

Testaus- ja käyttöönottoinsinöörinä työskentelet monipuolisissa ja haastavissa sähköasemien ja
teollisuuden sähkönjakelujärjestelmien testaus- ja käyttöönottotehtävissä. Laajaan työnkuvaan
kuuluu yksittäisten suojareleiden koestukset kokonaisten sähköasemien käyttöönottoon.
Keskeisimmät työtehtävät ovat suojareleiden koestus ja konfigurointi, toisiopiirien tarkistukset ja
vian selvitykset, ensiöpiirien ja ensiölaitteiden tarkistukset sekä erilaiset käyttöönottomittaukset.
Työ sisältää myös automaatiosuunnittelua, kuten suojarelekonfiguraatioiden ja
signaalisuunnitelmien tekoa. Hakijan taustasta ja toiveista riippuen myös toisiosuunnittelua voidaan
sisällyttää työn kuvaan. Työssä ollaan aktiivisesti tekemisissä myös asiakkaiden ja eri tiimien
kanssa, joten arvostamme hyviä ihmissuhde- ja kommunikointitaitoja.

Odotamme sinulta:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta (DI, insinööri, teknikko)
 • kokemus vastaavista työtehtävistä luetaan eduksi. Työnkuva räätälöidään kuitenkin taustasi
  perusteella, joten voit olla valmis ammattilainen tai kehittyä sellaiseksi alan ammattilaisten
  seurassa
 • perusosaamista ja tietämystä sähkötekniikasta ja sähköturvallisuudesta
 • tietoteknisten perustyökalujen ja ohjelmien (CAD, OFFICE) sujuvaa käyttöä
 • alalla käytettävien konfigurointityökalujen sekä ala-asemien konfigurointi osaaminen
  katsotaan eduksi
 • matkustusvalmiutta kotimaassa. Matkustustarpeen määrään voidaan vaikuttaa hakijan
  toiveiden mukaan. Edellytämme vähintään B-luokan ajokorttia.
 • sähköteknisten määräysten ja laatuvaatimusten tuntemusta

Tarjoamme sinulle:

 • tehtävän, joka tarjoaa kehittymismahdollisuuksia monella osa-alueella aina
  tietoliikennetason asioista suurjännitetekniikkaan.
 • pääset konkreettisesti perehtymään sähkönjakelutekniikkaan ja sen automaatio- ja
  suojausjärjestelmiin, sekä työskentelemään ja kehittämään toimintaa osana
  asiantuntijatiimiä.
 • pidämme henkilöstön osaamisen kunnossa aktiivisella kouluttamisella
 • pienyrityksen joustavat toimintatavat, jossa keskitytään olennaiseen
 • vakaan ja vahvalle pohjalle rakennetun yrityksen niin kannattavuuden, henkilöstön ja
  osaamisen puolesta
 • tiiviin ja yhteisöllisen työilmapiirin, jossa työntekijä tuntee olevansa oikeasti
  merkityksellinen ja tekevänsä töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • kilpailukykyisen palkan ja kattavat henkilöstöedut