Karkkilan 110/20kV sähköaseman saneerausurakka valmis

22.3.2024

Sähkölandia on luovuttanut asiakkaalleen sähköverkkoyhtiö Elenialle Karkkilan sähköasemaurakan. Projektin urakkasopimus solmittiin toukokuussa 2022 ja saneerattu sähköasema käyttöönotettiin kokonaisuudessaan vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Uusittu sähköasema on suunniteltu vastaamaan alueen kehittyvää energiatarvetta, helpottamaan kytkentätilanteiden hallintaa ja hyödyntää viimeisintä, luotettavaa ja pitkäikäistä tekniikkaa.

Sähkölandian toimituslaajuuteen kuului kuuden 110 kV kentän uusiminen ja kenttien muuttaminen kaksikiskojärjestelmäksi, uusi kolmijalkainen 110kV pääteportaali, kaksi 110 kV kiristäjäpylvästä, uusi 110kV maakaapeli aseman ohittavalle voimajohdolle, kahden uuden päämuuntaja-altaan rakentaminen suojaseinineen, 20kV relesaneeraus sekä kolmannen maasulkuvirran kompensointilaitteiston lisääminen asemalle. Sähkölandia vastasi hankkeen pääurakoitsijana projektijohdosta, pää- ja toisiopiirisuunnitteluista, työnjohdosta, rakentamisesta, asennuksista sekä koestuksista ja käyttöönotoista.

Hankkeen vaatimat keskeytysjärjestelyt olivat erittäin haastavat, sillä Karkkilan sähköasema on tärkeä solmupiste alueen verkossa. Projekti oli hyvin monivaiheinen ja keskeytysten aikataulut tiukat. Uusittu asema rakennettiin vanhan aseman paikalle ja asema oli koko uusinnan ajan käytössä. Tämä lisäsi tarvittavien kytkentävaiheiden sekä osittaisten käyttöönottojen määrää merkittävästi. Sähkölandian projektipäällikkö Antti Launonen tiivistää: ”Projektin onnistunut läpivienti on osoitus projektiin osallistuneiden hyvästä yhteistyöstä ja vahvasta sitoutumisesta projektin kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen. Haluan kiittää Eleniaa ja kaikkia muita, jotka ovat olleet mukana hankkeen toteutuksessa”

”Karkkilan sähköaseman saneeraus tiedettiin erittäin vaativaksi urakaksi, mutta aikaisempaan yhteistyöhömme perustuen luotimme täysin Sähkölandian kykyyn toteuttaa tämä urakka aikataulussaan ja Elenian turvallisuus- ja laatuvaatimuksia noudattaen”, Elenian projektipäällikkö Olli Haapamäki jatkaa”.

Karkkilan 110/20kV sähköaseman saneerausurakka valmis

Karkkilan 110/20kV sähköaseman saneerausurakka valmis

22.3.2024 Sähkölandia on luovuttanut asiakkaalleen sähköverkkoyhtiö Elenialle Karkkilan sähköasemaurakan. Projektin urakkasopimus solmittiin toukokuussa 2022 ja saneerattu sähköasema käyttöönotettiin kokonaisuudessaan vuoden…

KITTILÄN SÄHKÖASEMAN SANEERAUS VALMISTUNUT

KITTILÄN SÄHKÖASEMAN SANEERAUS VALMISTUNUT

30.1.2024 Rovakaira Oy:n Kittilän sähköaseman saneeraus on käyttöönotettu syyskuussa 2023. Sähkölandia Oy toimi hankkeessa päätoteuttajana. Kittilän sähköasemalla aloitettiin vanhan 110kV…