Kittilän sähköaseman saneeraus valmistunut

30.1.2024

Rovakaira Oy:n Kittilän sähköaseman saneeraus on käyttöönotettu syyskuussa 2023. Sähkölandia Oy toimi hankkeessa päätoteuttajana. Kittilän sähköasemalla aloitettiin vanhan 110kV ulkokentän purkutyöt heinäkuussa 2023. Urakassa uusittiin sähköaseman ulkokenttä kokonaisuudessaan (pl. muuntajabunkkeri), ulkokenttää laajennettiin, sähköasema-aita uusittiin, pääteportaali kahdelle voimajohdolle, kaksi 110kV johtokenttää ja yksi 110kV päämuuntajakenttä. Samanaikaisesti sähköasemalla tehtiin relesaneeraus ja automaatiouusinta. Sähkölandia vastasi kohteen projektijohdosta, pääpiirisuunnittelusta, toisiosuunnittelusta, työnjohdosta, rakentamisesta, asennuksista, koestuksista sekä käyttöönotosta. Tämäkin urakka saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti, turvallisesti ja laadukkaasti. Sähkölandia kiittää projektin onnistumisesta Rovakairaa, sidosryhmiä sekä omaa henkilöstöä sitoutumisesta projektiin. Kiitos loistavasta yhteistyöstä Juhani Ahola (Rovakaira) sekä Jaakko Alaluusua (Jasap).

Kittilän 110kV sähköasema ennen saneerausta
Kittilän 110kV sähköasema saneerauksen jälkeen
Karkkilan 110/20kV sähköaseman saneerausurakka valmis

Karkkilan 110/20kV sähköaseman saneerausurakka valmis

22.3.2024 Sähkölandia on luovuttanut asiakkaalleen sähköverkkoyhtiö Elenialle Karkkilan sähköasemaurakan. Projektin urakkasopimus solmittiin toukokuussa 2022 ja saneerattu sähköasema käyttöönotettiin kokonaisuudessaan vuoden…

KITTILÄN SÄHKÖASEMAN SANEERAUS VALMISTUNUT

KITTILÄN SÄHKÖASEMAN SANEERAUS VALMISTUNUT

30.1.2024 Rovakaira Oy:n Kittilän sähköaseman saneeraus on käyttöönotettu syyskuussa 2023. Sähkölandia Oy toimi hankkeessa päätoteuttajana. Kittilän sähköasemalla aloitettiin vanhan 110kV…