Sähkölandia on toimittanut katternön 110/20 kV sähköaseman saneerausprojektin Herrfors nät-verkolle

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab saneerautti Pedersöressä sijaitsevan Katternön 110/20 kV sähköaseman. Hankinta käsitti 110 kV:n kytkinaseman toteutussuunnittelun, hankinnat, rakentamisen ja käyttöönoton kaikkine töineen.

SÄHKÖLANDIA ja Herrfors Nät-Verkko solmivat hankesopimuksen marraskuussa 2021 ja urakka luovutettiin asiakkaalle aikataulun mukaisesti 30.11.2022

Rakennettava kytkinasema käsitti muun muassa seuraavat osakokonaisuudet:

 • 110 kV laitteistot telineineen, köysityksineen ja perustuksineen.
 • 6 kpl johtolähtöjä, 1kpl muuntajakenttiä, sekä kiskokatkaisijan.
 • Sähköasema-alueen rakennekerrokset, paalutukset, kuivatus, pintarakenteet ja ympärysojat.
 • Pääteportaalit.
 • Vanhan 110 kV kytkinkentän purkutyöt.
 • Sähköaseman maadoitusverkko ja muut maadoitusjärjestelmät.
 • Ukkossuojaus.
 • Asema-alueen aita ja portit.
 • Apusähköjärjestelmien muutostyöt.
 • 110 kV kytkinlaitoksen ja sähköaseman yhteiset toisiolaitteistot.
 • Toisiojärjestelmät asennettuna sähköasemarakennukseen kaapelointeineen ja kaapeliteineen.
 • 20kV maasulkuvirran kompensointilaitteiston saneeraus.
 • Sähköaseman koestukset, käyttöönotot ja loppudokumentaatio.
Kuva: Katternön 110 kV kytkinlaitos ennen sen uusimista.
Kuva: Katternön sähköaseman 110 kV kytkinkenttä 30.11.2022.

”Katternön sähköaseman 110 kV kytkinlaitosta laajennettiin merkittävästi ja olemme tyytyväisiä luovuttaessamme urakan asiakkaallemme sovitussa aikataulussa. 100% toimitustäsmällisyys ja työmme korkea laatu ovat asioita, joista meidät tunnetaan jo noin 100 toimitetun sähköasemaprojektin osalta”, toteaa Sähkölandian projektipäällikkö Joni Hakola. ”Herrfors Nät-Verkon projektitiimin asiantuntemus, yhteistyökyky ja sujuva kommunikointi olivat merkittävässä roolissa projektin onnistuneen lopputuloksen kannalta”, jatkaa Joni.

”Laajennettu Katternön sähköasema on jatkossa merkittävä solmupiste verkossamme ja se tulee mahdollistamaan nopeasti kasvavan tuulivoimatuotannon sujuvan siirron 110 kV verkossamme”, sanoo Herrfors Nät-Verkon Carl-Johan Nylund. ”Tämä on ensimmäinen projektimme, jonka SÄHKÖLANDIA on meille toimittanut ja yhteistyömme on sujunut erinomaisesti koko projektin ajan. Heidän asiantuntemuksensa projektin eri osa-alueilla mahdollistivat purku- ja asennustöiden oikea-aikaisen koordinoinnin ja siten koko projektin valmistumisen ajallaan”, toteaa Carl-Johan.

Herrfors Nät-Verkko kuuluu Katternö-konserniin ja on Herrforsin täysin omistama tytäryhtiö. Herrfors Nät-Verkko harjoittaa sähköverkkotoimintaa kahdessa segmentissä, jakeluverkossa ja alueverkossa. Jakeluverkko toimittaa teollisuudelle ja kotitalouksille sähköä Pietarsaaren ja Ylivieskan kaupungeissa sekä Luodossa, Teerijärvellä, Pedersöressä, Oravaisissa, Maksamaalla sekä Vöyrillä.  Alueverkko siirtää sähköä kantaverkosta jakeluverkkoon ja palvelee alueen sähköyhtiöitä.

Tavoitteemme on toimittaa 33 500 asiakkaallemme häiriötöntä sähköä ja palvella alueen energiayhtiöitä alueverkon kautta. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme varman sähkönsiirron kilpailukykyiseen hintaan. Pitkän aikavälin tavoitteisiimme kuulu myös sähköverkon säävarmistus sähkömarkkinalain vaatimustenmukaisesti sekä verkon valmistelu ja uusien kytkentämahdollisuuksien rakentaminen tulevia tuulivoimaloita varten. Tähtäämme lisäksi yhä älykkäämpään sähköverkkoon ja mahdollisimman korkeaan automaatioasteeseen.

Hattulanrannan 110/20kV sähköaseman kojeistourakka valmistunut

Hattulanrannan 110/20kV sähköaseman kojeistourakka valmistunut

11.10.2023 Sähkölandia on luovuttanut Porvoon Sähköverkko Oy:lle valmiin kojeistourakan Hattulanrannan sähköasemalla. Uusi sähköasema käyttöönotettiin kokonaisuudessaan kesällä 2023. Projektin urakkasopimus solmittiin…

Henna Saarinen koestus- ja käyttöönottoinsinööriksi Sähkölandiaan

Henna Saarinen koestus- ja käyttöönottoinsinööriksi Sähkölandiaan

27.6.2023 Kesäkuun alussa koestus- ja käyttöönottotiimi vahvistui Hennan aloittaessa työt Sähkölandialla. Aikaisempaa sähköalan työkokemusta Hennalta löytyy mm. suojareleiden kausikoestuksista, sähköasemien…